Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Điều kiện giá vé

Điều kiện giá vé Vietnam Airlines : phí hoàn đổi tối thiểu là 40.000 / vé (bất kể trường hợp nào). Xin quý khách lưu ý trước khi gởi yêu cầu hoàn đổi vé.

Loại giá vé Hạng đặt chỗ Thay đổi đặt chỗ Thay đổi hành trình Hoàn vé Dừng tối đa Hệ số cộng dặm GLP
Thương gia
J,C Miễn phí Thu phí: 300.000 VNĐGiai đoạn tết nguyên đán: 600.000 VNĐ Thu phí: 300.000 VNĐGiai đoạn tết nguyên đán: 600.000 VNĐ 12 tháng 2.00/dặm
Phổ thông
linh hoạt
M Miễn phíTrừ giai đoạn tết nguyên đán: 600.000 VNĐ Thu phí: 300.000 VNĐGiai đoạn tết nguyên đán: 600.000 VNĐ Thu phí: 300.000 VNĐGiai đoạn tết nguyên đán: 600.000 VNĐ 12 tháng 1.00/dặm
Tiết kiệm
linh hoạt
K,L,Q,N Thu phíTrước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

Thu phíTrước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

Thu phíTrước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

12 tháng K,L,Q:0.75/dặmN:0,25/dặm
Tiết kiệm R Thu phíTrước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

Thu phíTrước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

Thu phíTrước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

12 tháng 0,25/dặm
Siêu
tiết kiệm
U,E,P Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐTừ ngày khởi hành ghi trên vé: không cho phép Không cho phép Không cho phép 12 tháng Không cộng dặm

 

Điều kiện vé Vietjet Air : phí 40.000 / vé

Điều kiện Skyboss Eco Promo
Thay đổi tên Hành Khách Miễn phí 275.000 VND Không được phép
Thay đổi chuyến bay Miễn phí + thu chênh lệch giá vé 275.000 VND + thu chênh lệch giá vé Thu phí, thu chênh lệch giá vé
Thay đổi ngày bay Miễn phí + thu chênh lệch giá vé 275.000 VND + thu chênh lệch giá vé Thu phí, thu chênh lệch giá vé
Thay đổi chặng bay Miễn phí 275.000 VND + thu chênh lệch giá vé Thu phí, thu chênh lệch giá vé
Điều kiện thay đổi Đến 48h sau khi khởi hành Trước khi khởi hành 3h Trước khi khởi hành 3h
Bảo lưu vé 90 ngày Không được phép Không được phép
Hoàn vé Không được phép Không được phép Không được phép
Hành lý xách tay 07 Kg 07 Kg 07 Kg
Hành lý ký gửi 30 Kg Phải mua thêm Phải mua thêm

 

Điều kiện vé Jetstar : phí 40.000 / vé

Jetstar quy định mức phí hiện hành là 310.000 VND cho một lần thay đổi tên hành khách hoặc thay đổi hành trình cộng với chênh lệch giá vé ở thời điểm hiện tại.

Loại giá

Thêm gói dịch vụ

Loại giá

Thêm gói dịch vụ
Starter Plus Max Business Business Max
Hành lý xách tay 7 Kg 7 Kg 7 Kg 7 Kg 7 Kg
Hành lý ký gửi Phải mua thêm Phải mua thêm Phải mua thêm 30 Kg 30 Kg
Hoàn vé Không được phép Không được phép Thu phí Không được phép Thu phí
Thay đổi hành trình Không được phép Không được phép Thu phí Thu phí Thu phí
Đổi tên hành khách Thu phí Được phép Được phép Được phép Được phép
Thay đổi ngày/giờ bay Thu phí Được phép Được phép Được phép Được phép
Thời gian thay đổi tên và chuyến bay Trước 2h so với giờ khởi hành dự kiến Đến hết ngày khởi hành dự kiến